page-b
  • Smart socket

    שקע חכם

    שקע בקרת הטעינה הוא שקע חכם עם תזמון לתכנות, לתצוגה ובקרת מתגים. זה יכול להשלים מדידת פרמטרים חשמליים כמו מתח, זרם, גורם כוח פעיל, תדר, וכו ', מדידת אנרגיה, תצוגת נתונים, בקרת פלט וכו'. דגם השירות יכול לשמש באופן נרחב לצורך טעינת בקרת מוסכים משפחתיים וצריכת חשמל בטוחה של מפעלים ומוסדות.
  • Power strip

    מפצל שקעים

    זהו שקע עם זיהוי אוטומטי של צריכת החשמל של הציוד ומיתוג פעיל. ניתן להשתמש בו באופן נרחב בבקרת ההצמדה בין טלוויזיה ביתית, מארז סטריאו וסטריאו, כמו גם בבקרת ההצמדה של מחשבים ומדפסות בארגונים ומוסדות. כדי להשיג את ההשפעה של חיסכון באנרגיה והפחתת פליטות.