page-b
  • RTU

    RTU

    SW-TCP232-304 הוא שרת יציאה טורית RS485, בגודל קטן, ניתן לשלוט בעלויות, לממש את פונקצית ההעברה השקופה שקופה RS485 ל- Ethernet; עם יציאת אתרנט 1, קצב של 10/100 מגהביט לשנייה; הפעלה מחדש של פסק זמן, DHCP מקבלת באופן אוטומטי רזולוציית שם תחום IP DNS, שדרוג מרחוק, פונקצית יציאה טורית וירטואלית; תומך בנתוני פעימות מותאמים אישית כדי לחסל קישורים חסרי תועלת; חבילת רישום מותאמת אישית לאיתור מצב החיבור.