page-b
  • Power strip

    מפצל שקעים

    זהו שקע עם זיהוי אוטומטי של צריכת החשמל של הציוד ומיתוג פעיל. ניתן להשתמש בו באופן נרחב בבקרת ההצמדה בין טלוויזיה ביתית, מארז סטריאו וסטריאו, כמו גם בבקרת ההצמדה של מחשבים ומדפסות בארגונים ומוסדות. כדי להשיג את ההשפעה של חיסכון באנרגיה והפחתת פליטות.