page-b
  • Electric energy efficiency monitoring terminal ( gprs.lora )

    מסוף ניטור יעילות אנרגיה חשמלית (gprs.lora)

    מסוף ניטור יעילות האנרגיה החשמלית משמש בעיקר לצריכת אנרגיה תלת פאזית, ויכול להיות מצויד בפונקצית תקשורת RS485 ופונקציית תקשורת אלחוטית, הנוחה למשתמשים לבצע ניהול כוח, איסוף וניטור מרחוק. למוצר היתרונות של דיוק גבוה, גודל קטן והתקנה קלה. ניתן להתקין אותו ולהפיץ אותו בגמישות בתיבת ההפצה כדי לממש את מדידת האנרגיה המפורטת, סטטיסטיקות וניתוח של אזורים שונים ועומסים שונים.